Çocuklar, toplumun geleceğini oluşturur. Bu nedenle çocukların doğru eğitilmesi daha güçlü bir geleceğin inşa edilmesini sağlar. Günümüzde çocuklarda sık rastlanan ekran bağımlılığı, hareket azlığı gibi sorunların çözümünde pedagoji biliminden faydalanmak gerekli olabilir.

Pedagoji Ne Demek?

Pedagoji; çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Pedagoji, Yunanca ‘Paidagogos’ kelimesinden türemiştir. Paidagogos, Antik Yunan’da çocukların eğitimine yardımcı olan kişilere verilen isimdir. Günümüzde daha geniş bir alanı kapsayan pedagoji, çocukların her türlü gelişimini inceler ve bu gelişim alanlarında çalışmalar yapar. Pedagoji bilimi ile uğraşan kişilere ise ‘pedagog’ adı verilir.

Pedagoji uzmanları; çocuk eğitiminin her alanında öğreticiden öğrenene, öğrenme işleminin gerçekleştiği yerden eğitim metodlarına kadar pek çok konuda çalışma yürütür. Etkin bir öğrenme için uygulanması gereken stratejileri belirler. Her çocuğun kendine ait özelliklerini ortaya çıkarmada ve bu özellikleri daha ileri seviyeye taşımada yardımcı olur. Çocuk yetiştirmede doğru yöntemlerin belirlenmesinde de pedagoji biliminden faydalanmak gerekebilir.

Pedagoji Bilimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Pedagoji uzmanlarının ilgilendiği alanları ‘hastalık’ olarak tanımlamak doğru olmaz. Pedagoji uzmanları çocukta hastalık teşhisi koymaktan ziyade çocuğun eğitiminin nasıl daha etkin hale getirilebileceğine odaklanır.

Günümüzde çocuklarda artmış ekran maruziyeti, fiziksel aktivite azlığı, yaşıtlarıyla yeterince vakit geçirememe, okul devamlılığı, sosyal medya kullanımı gibi pek çok farklı konuda problemlerle karşılaşılabilir. Bu problemlerin üstesinden gelinmesinde ve çocuğun gelişiminin doğru bir şekilde devam ettirilmesinde pedagoji uzmanlarına danışılabilir.

Cinsel kimlik gelişimi, insan gelişiminin önemli bir basamağını oluşturur. Cinsel kimlik gelişimi erken yaşlardan başlayarak yetişkinlik dönemine dek devam eder. Bu süreçte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde de ailelerin pedagoji uzmanları ile birlikte hareket etmesi faydalı olacaktır.

Pedagoglar, çocukların sorunlarına dışarıdan bakabildiği için bu sorunlar karşısında aileye göre daha objektif bir tutum sergiler. Ayrıca aldıkları eğitim nedeniyle çocukların problemleri ve bu problemlerin çözümü konusundan yetkindirler.

Ailelerin çocuklarında gözlemlediği çeşitli durumları pedagog yardımı ile çözebilir:

  • Yalan söyleme
  • Paylaşımcı olmama
  • Kardeşleriyle kavga etme
  • Oyun bağımlılığı
  • İnatçılık
  • Beslenme alışkanlıkları
  • Öğrenme problemleri
  • Uyku düzeni kuramama
  • Uyum sorunları
  • Tuvalet eğitimi ve benzeri süreçlerde zorluk yaşama

Pedagoji Randevusu Nasıl Alınır?

Aileler çocuklarının gelişiminde karşılaştıkları problemleri tek başına çözmekte zorlanıyorsa bu konuda uzman bir pedagoga danışmak yararlı olacaktır. Pedagog yardımıyla çocuğun daha sağlıklı alışkanlıklar kazanması, daha etkili yöntemlerle öğrenim hedeflerine ulaşması sağlanabilir. Pedagoji alanında uzman kişilerden randevu almak için https://doktorbul.com/  sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Pedagoji Bölümünde Uzman Doktorlar Hakkında Nasıl Bilgi Edinebilirim?

Pedagoji, bir tıp alanı değildir. Dolayısıyla pedagoji uzmanları da tıp doktoru olma zorunluluğu yoktur. Pedagoglar; pedagoji alanında uzmanlık yapmış psikolog, psikolojik danışman gibi kişilerdir. Size en yakın pedagogu bulmak, seçtiğiniz pedagog hakkında diğer ebeveynlerin yorumlarını incelemek ve istediğiniz pedagogun için iletişim bilgilerini almak için https://doktorbul.com/ sitesini kullanabilirsiniz.

Sık sık kamp yapar. Editör.
Hoşunuza gidebilir