Photo by Oleg Magni from Pexels

Ankara Antlaşması, 1963 yılında Türkiye’nin İngiltere(Benelüks), Almanya ve Fransa ile imzaladığı ileriye dönük bir antlaşmadır.

Günümüzde birçok Türk vatandaşının İngiltere’de işini kurmasına fırsat veren ECAA ya da Ankara Antlaşması Vizesi bu antlaşmadan sonra düzenlenmiş ve uygulamaya koyulmuştur. Bu yazıda yurt dışında iş kurmak isteyen Türk vatandaşlarının akıllarında beliren soruları cevaplamayı hedefliyoruz.

1- Hangi iş için başvurmam daha doğru olur?

Hangi alanda bilgi ve tecrübe sahibiyseniz, daha önce hangi işleri yaptıysanız bunu göz önünde tutarak seçim yapmanız daha doğru olacaktır.

Photo by Alessio Cesario from Pexels

Çünkü hem işin devamlılığı hem de yükselip ilerleyebilmek adına tecrübeniz ve iş konusundaki yetkinliğiniz işinizin geleceğini belirleyecek olan ana faktörler olacaktır. Yeni başlayacağınız ya da kendinize yeterince güvenmediğiniz bir alanda iş için başvuru yapmanız hem İngiltere tarafından kabul aşamasında hem de kabul edildiğiniz takdirde işe tutunma aşamasında karşınıza birçok sorun çıkarabilir.

2- Bu işe girerken en az ne kadar birikimim olmalı?

Birikim konusunda, hangi sektörde işe gireceğiniz ve tam olarak ne iş yapacağınız birikim miktarını belirlemekte size en doğru yolu gösterecektir. Her işin geliri aynı olmadığı gibi gideri de aynı olmaz. Bu nedenle de yapacağınız işin giderlerini kabaca hesaplayarak yapmanız gereken birikimin alt sınırını belirleyebilirsiniz.

3- Bu işe başladıktan sonra kazancımın ne kadarını devlete vergi olarak vereceğim?

Ankara Antlaşması ile İngiltere’de kendi işini kurmuş bir kişinin yıllık kazancının ilk 43.000 sterlini devlete vergi olarak ödenir. Bu,kaba bir hesap ile ortalama kazancın %20’sine denk gelmektedir. Devlete ödenecek vergi meslek gruplarına göre değişkenlik göstermez.

Photo by Samuel Wölfl from Pexels

Yani her meslek grubu devlete aynı miktarda vergi öder. Ancak çalıştığınız şirketin niteliği vereceğiniz verginin miktarını çoğaltabilir ya da azaltabilir. Şirket niteliği olarak bahsi geçen olgu, şirketin şahıs şirketi mi yoksa limited şirketi mi olduğudur. Şahıs şirketlerinde elde edilen gelire göre verilen vergi oranı da değişkenlik gösterir ancak limited şirketlerinde bu oran sabit kalır. Başvuru yapılırken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

4- Kendi işimi kurmak yerine kurulu bir işe ortak olabilir miyim?

Evet, hali hazırda kurulu bir işe ortak olmanız mümkün. Başvurunuzu iş kurmak yerine işe ortak olmak şeklinde yapmanız halinde kurulu bir firmaya ortak olabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken nokta, işteki yetkinlik ve tecrübenin, sermayenin yine lazım olduğudur. Ortaklık için başvuru yaptığınızda, iş kurmak için gerekli belgelerin yanında ortak olacağınız firmadan ve sizden ek olarak birkaç evrak daha isteneceğini de unutmamalısınız.

5- İş kurmak için birkaç kişi başvuru yapabilir miyiz?

Evet, başvuru esnasında birkaç kişinin birleşerek tek bir işe girme imkanı veriliyor. Ancak bu kişilerin hepsinin gerekli tecrübe, yetkinlik ve sermayeye sahip olması işin istenilen neticeye varması konusunda en önemli unsur. Eğer gerekli olan nitelikler başvuranların tamamında yoksa, başvurunuzun onaylanması mümkün değildir.

6- Başvuru için gereken evraklar nelerdir?

Başvuru için sizden istenecek evraklar; iş planı, diploma ve sertifikalar, iş deneyimine dair belgeler (firma yazısı,vergi levhası, portfolyo,fotoğraflar),banka hesabında yeterli para olduğuna dair belge ve İngilizce sertifikasıdır.

Photo by Endrielly Nascimento Melo from Pexels

7- Başvurunun onaylanması için aranan kriterler nelerdir?

Kriterlerin en önemlisi iş konusunda eğitim almış ve gerekli tecrübeleri edinmiş olmanız. Eğer gerekli tecrübeye sahipseniz eğitim şart değil ancak tecrübe ve eğitim olduğunda onay almanız kesinleşecektir. Sermaye, kriterlerin ikincisi. İşi kurmaya ve ilerletmeye yeterli olacak kadar birikiminizin olmaması halinde başvurunuzun onay alması mümkün olmaz. İngilizce bilmek, iş potansiyelinizin olması ve bazı işler için ruhsat sahibi olma kriterleri aranıyor.

8- Başvurunun reddedilme sebepleri neler olabilir?

Bunun birçok nedeni olabilir. İş planınız yetersiz ve yüzeysel hazırlanmışsa, İngiliz mantığına göre değilse, başka birinin iş planı ile aynı ise reddedilebilir. Başka bir neden olarak da sermaye ile ilgili sorunları sayabiliriz; sermayenin yeterli olmaması, para kaynağının belgelenmemiş olması başvurunuzun reddine sebebiyet verebilir. Bunun dışında alakasız bir iş için başvuru yapılması, kriterlerden bazılarının eksikliği gibi olumsuz durumlar redde yol açan diğer sebeplerdir.

Hoşunuza gidebilir