Günümüzde gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha sağlıklı ve güvenli gıda üretme” doğrultusunda sürekli yenilemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve gıda güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konularından biri olmuştur.

Güvenli (sağlıklı) besin, besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan bozulmamış besinlerdir. Besin güvenliği kavramı ise, besinlerin amaçlanan kullanıma uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber, daha geniş anlamda besin kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde besinlerin işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli besin ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş besindir.

Hasattan tüketime kadar besinin kirlenmesi önlenmelidir

Besin kirliliğine yol açan etmenler besinin güvenliğini tehdit etmekte ve böylece besinlerin sağlığımızı bozucu hale gelmesine neden olabilmektedir. Güvenilir besinin elde edilebilmesi için hasattan tüketime kadar geçen tüm aşamalarda besinin çeşitli kaynaklardan kirlenmesi önlenmelidir.

Güvenli olmayan besinlerin tüketimi sonucu oluşan besin kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun sonucunda insanların sağlığını ve hayatlarını kaybetmelerinin yanı sıra, yapılan sağlık harcamaları da büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Besin güvenliği programlarının uygulanmasıyla bu tehlikeler en aza indirilerek meydana gelen hatanın nereden kaynaklandığı ve çözümü bulunabilmektedir. Burada göz önüne alınması gereken kilit nokta, insanların tüketimi için en güvenli ürünleri üretmeye yönelik koruyucu üretim yaklaşımıdır. Bunun için öncelikle besinin güvenliğini bozan tehlikelerin, yiyecek ve içeceklerin yapısında doğal olarak oluşup oluşmadığını, çevrenin etkisi olup olmadığını veya üretimden kaynaklanan sapmalardan dolayı meydana gelip gelmediğini araştırmak ve gerekli önlemleri almak gerekir.

Yazar arada gezer tozar. İçerik üreticisi.
Hoşunuza gidebilir