Mentor koçluğu son yıllarda karşımıza sıkça çıkan bir kavram haline gelmiştir. Mentor koçluk hakkında detaylı bilgi vermeden önce gelin mentorluğun ne olduğuna bir göz atalım.

Mentorluk deneyimli ve tecrübeli bir kişinin deneyimsiz ve tecrübesiz bir kişiye yol gösterici olmasını ifade eden bir kavramdır. Yani mentor olan kişi geçmişte yaşadığı her olaydan edindiği bilgiyi kendinden rehberlik almak isteyen kişiye aktarır.

Mentorlar genç ya da yaşlı olabilir. Bu noktada esas önemli olan faktör mentorun yaşı değil, tecrübesi ve deneyimidir. Fakat mentor çok genç olsa dahi kendisinden rehberlik almak isteyen kişinin ilgilendiği alanda uzman olmalıdır.

Yani buradan da gördüğümüz üzere detaylı bir kavram olan mentorluk için kişinin kendini en iyi şekilde geliştirmesi ve karşısındaki kişiye bilgilerini en iyi şekilde aktarması gerekmektedir.

Mentorluk kavramından istinaden mentor koçluk diye bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavram kısaca yeni koç adaylarının koçluk becerilerinde yardımcı olmak şeklinde tanımlanabilir. Yani mentor koç olan kişi yeni koç adaylarına kendilerini bu alanda geliştirmek için rehberlik eder. Kendini geliştirmek isteyen bu kişilere ise menti adı verilir.

Mentor Koçun Görevleri Nelerdir?

Mentor koçun görevleri kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • Mentor koç – koç arasındaki ilişkiyi belirler
 • Mentinin yani yeni koç adaylarının gelişimini takip eder, mevcut potansiyelleri konusunda bilgi sahibi olur
 • Mentiye koçluğun amacı konusunda bilgi verir
 • Mentor koç kendisinden rehberlik hizmeti alan kişiye başarı ölçütlerinin ne olduğu konusunda bilgi verir
 • Mentor koç mentiye etik kuralları konusunda bilgi verir
 • Mentor koç mentinin özgüvenini geliştirir
 • Mentor koç yeni koç adaylarına diğer mentor koçlarla görüşmesini ve olabilecek en iyi şekilde kendisini geliştirmesini önerir
 • Mentor koç kendisinden hizmet alan kişiye bu eğitimin bir garanti taşımadığı konusunda rehberliğin ilk aşamasında bilgi verir
 • Mentor koç mentinin tüm seanslarını gözden geçirir. Bu şekilde de onun gelişimini izleyerek ona geri dönüşler yapar
 • Mentor koç örnekleri kullanarak deneyim ve tecrübelerini aktarır

Mentor Koçun Kişisel Özellikleri Nelerdir?

Mentor koçun taşıması gereken kişisel özellikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Mentor koçlar kendinden rehberlik hizmeti alan kişilere güven vermelidir
 • Mentor koçlar kendinden rehberlik hizmeti alacak kişinin beklentilerine uygun olmalıdır
 • Mentor koçlar ortaklığın ne demek olduğunu bilmelidir
 • Mentor koçlar mentileri başarması gereken konularda teşvik eder
 • Mentor koç mentinin gelişimini sağladığı gibi aynı zamanda kendisini de geliştirmelidir.
Sık sık kamp yapar. Editör.
Hoşunuza gidebilir