Endüstriyel üretim neden IoT’ye ihtiyaç duyar? Endüstriyel Üretim için IoT, üreticilere operasyonlarını ve hatta tüm işlerini radikal bir şekilde yeniden tanımlama fırsatı sunar.

Üretimde Endüstriyel IoT’nin başlıca faydaları nelerdir?

IoT’nin sundukları sayesinde, üreticiler verileri daha verimli kullanır. Ayrıca farklı sistemlerin entegrasyon yoluyla operasyonlar hakkında daha fazla görünürlük ve iç görü kazanmalarını sağlar.

Üreticilerin sadece ürün satmakla kalmayıp bir hizmet sağlayıcısı haline gelme ve ürünlerinin son kullanıcılarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlar. Bu nedenle, Endüstriyel IoT son derece önemlidir.

IoT, süreçleri iyileştirerek üretime yardımcı olur

IoT’nin süreçleri iyileştirmesi, üretim verimliliğini ve kaliteyi artırarak ve işletmeye daha fazla esneklik kazandırması sağladığı en önemli faydalardan biridir. Bu durum adeta şirket içi odaklı bir verimlilik programıdır ve bu nedenle projeler, net başarı ölçütleri göz önünde bulundurularak başlatılabilir. Analizin başarılı olması üreticilerin IoT tarafından sağlanan gerçek zamanlı verilerle operasyonel optimizasyon projelerini güçlendirmesi için önemli bir fırsattır.

Sensörler sayesinde üretim ortamındaki süreç ve eylemlerin etkisi hakkında analiz toplamak mümkündür. Bu çalışma hakkında birçok ödül ve yatırım haberi geliyor ancak buna rağmen IoT’nin endüstriyel üreticiler için yaratabileceği avantajlar çok daha fazla olacak gibi gözüküyor.

IoT, iş dönüşümünü sağlayabilir

loT, büyük ölçekli iş dönüşümünü içerdiğinden, izlenmesi daha zordur ve uygulanması daha zordur. Bir endüstriyel üreticinin kendisini nasıl gördüğünün ve dijital dönüşümün stratejisinin ne ölçüde merkezi olacağının özüne iner ve bu nedenle daha fazla özen gösterilmesini ve daha fazla dikkat gösterilmesini gerektirir.

Bu durumu örnekle açıklayalım: Örneğin, ağır ekipman üreten bir şirket, bir distribütör aracılığıyla bir maden şirketine artık bir ekskavatör satamaz. Bunun yerine müşteri kuruluşuna bin çalışma saatinden oluşan paketler satarak ekskavatörün delik kazma kapasitesini ekskavatörün kendisini değil bir hizmet olarak satabilirler. Bu, kullanıcı analitiği, sarf malzemelerine ilişkin veriler, ekskavatör performansına ilişkin veriler ve diğer birçok ölçüm gibi bir dizi paket hizmeti içerebilir.

Ekskavatörün nasıl kullanıldığına dair topladığı veriler sayesinde işletmeye son müşteri ile daha güçlü bir ilişki kurma ve bunu etkin bir şekilde yönetme fırsatı sunarak diğer hizmetleri üst satış ve çapraz satış fırsatları çoğalabilir. Bu model, bir madencilik şirketine maksimum ekskavatör verimliliği sağlayabilir, çünkü boşta duran ekskavatörler için ödeme yapmazken, ekskavatör üreticisi aynı zamanda ürünlerinin nasıl kullanıldığı, ne zaman servis ve bakıma ihtiyaç duyulduğu ve neyin gerekli olduğu hakkında bilgi verir.

Böylelikle harika bir analiz ve iş dönüşümü ortaya çıkar. Pazaryeri ve atılacak adımlar hakkında doğru planlama yapmaya olanak sağlar. Verimlilik hep en üst düzeyde olur.

Sık sık kamp yapar. Editör.
Hoşunuza gidebilir